Hultagårds Bygdegård

I bygdegården finns

  • Stor sal för ca 100 personer
  • Liten sal för ca 25 personer
  • Toppmodernt kök med inventarier
  • Musikanläggning med hörslinga
  • Bardisk
  • Scen ca 10 m2
  • Boulebana
  • Grönområde med uteplatser
  • Handikappanpassning
  • Bra parkeringsmöjlighet

Bygdegården är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Dukat för fest

Bardisken