Hultagårds Bygdegård

Bygdegårdens historia

Som i många andra byar hade Hultagård förr en skola. Där fanns två klassrum, småskolan för ettor och tvåor och folkskolan för klass tre till sex. Det fanns också en utmärkt skolbespisning som serverade lagad mat. De sista två åren fick man åka till Sävsjö. I likhet med många andra skolor lades den ned och 1960 hade man sin sista skolavslutning.

Sommaren 1975 gjordes en enkät kring intresset för att starta en bygdegårdsförening och den fick ett mycket positivt mottagande. Man bildade en styrelse och började uppvakta olika instanser angående en renovering av den gamla skolan. Efter mycket brevväxlande med i första hand kommunen men även andra instanser kunde man till slut sätta igång. 1978 började man om- och tillbyggnationen av skolan. Och den 29 mars 1980 stod byggnaden färdig och det var dags för invigningsfest. Redan pingsthelgen samma år var bygdegården uthyrd till första bröllopsfesten. Många fester och sammankomster har varit sedan dess och med en nyrenoverad lokal ser vi framtiden an med tillförsikt.